Samenwerken voor goed onderwijs, zo doen we dat

In VO Oosterhout werken alle scholen voor voortgezet onderwijs samen om te zorgen voor passend en goed onderwijs voor alle leerlingen in Oosterhout en de directe omgeving

Oosterhout heeft alles in huis:

  • vmbo met alle leerwegen
  • mavo
  • havo/vwo
  • gymnasium
  • praktijkschool

Kennismaken

Kom kennismaken tijdens een van onze activiteiten en welke school het beste bij je past.

centrale voorlichting
open dagen
aanmelddagen

Vanwege corona zijn deze niet doorgegaan. 

Vanwege corona zijn er deze keer geen fysieke open dagen. We verwijzen u hiervoor naar de website van de desbetreffende scholen voor meer informatie. 

Van 8 – 11 maart loopt de aanmeldperiode. 

Kennismaken

Kom kennismaken tijdens een van onze activiteiten en welke school het beste bij je past.

centrale voorlichting

Vanwege corona zijn deze niet doorgegaan. 

open dagen

Vanwege corona zijn er deze keer geen fysieke open dagen. We verwijzen u hiervoor naar de website van de desbetreffende scholen voor meer informatie. 

aanmelddagen

Van 8 – 11 maart loopt de aanmeldperiode. 

Het stappenplan

1. Samenstellen advies

1. samenstellen advies

De school voor primair onderwijs stelt een schooladvies samen.

2. Oudergesprekken

2. Oudergesprekken

Het schooladvies wordt besproken met de ouders, die het overstapdossier vervolgens voor gezien ondertekenen

3. Het oriënteren

3. Het oriënteren

De leerlingen en hun ouders nemen kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de diverse opleidingen binnen de scholen voor vo.

4. Het aanmelden

4. Het aanmelden

De aanmelding van een leerling op een van de scholen kent een aantal spelregels.

5. Behandeling aanmelding

5. Behandeling aanmelding

De vo-school neemt de aanmelding in behandeling.

6. Het besluiten

6. Het besluiten

De vo-school neemt een besluit over de aanmelding en communiceert over het genomen besluit.

7. Voorbereiden

7. Voorbereiden

De leerling bereidt zich voor op zijn/haar eerste leerjaar in het vo.

Ons verhaal

Je schooltijd is van onschatbare waarde voor je ontwikkeling. Samen met anderen ontdek je wie je bent, waar je interesses liggen, waar je goed in bent. Afgerond met een diploma, als voorbereiding op een succesvolle toekomst.

De grote overstap

Een dag in het leven van

Onze scholen

Onze scholen