Samenwerken voor goed onderwijs, zo doen we dat

In VO Oosterhout werken alle scholen voor voortgezet onderwijs samen om te zorgen voor passend en goed onderwijs voor alle leerlingen in Oosterhout en de directe omgeving

Oosterhout heeft alles in huis:

  • vmbo met alle leerwegen
  • mavo
  • havo/vwo
  • gymnasium
  • praktijkschool

Kennismaken

Kom kennismaken tijdens een van onze activiteiten en ontdek welke school het beste bij je past.

voorlichtingsavonden
open dagen
aanmelden

Op dinsdag 8, donderdag 10, dinsdag 15 en donderdag 17 november 2022 vinden voorlichtingsavonden plaats voor ouders van groep 8. Klik op meer informatie voor de details. 

Tussen 27 januari en 10 februari 2023 zullen verschillende scholen hun deuren openen voor een open dag. Klik op meer informatie voor de data en tijden! 

De aanmelddagen vinden plaats op dinsdag 7 maart en donderdag 9 maart 2023 op de school van voorkeur. Klik op meer informatie voor de details over de wijze van aanmelden en het tijdpad van het aanmeldproces.

Kennismaken

Kom kennismaken tijdens een van onze activiteiten en welke school het beste bij je past.

Fysieke open dagen vervallen en aanpassing aanmelddata

Gezien de huidige situatie rondom de verspreiding van het coronavirus en de richtlijnen die voor het voortgezet onderwijs gelden, hebben de VO-scholen in de regio besloten dat de fysieke open dagen, die eind januari en begin februari stonden gepland, niet door kunnen gaan.
We realiseren ons terdege, dat de huidige leerlingen in groep 8 weinig tot geen mogelijkheid hebben
gehad om de VO-scholen fysiek te bezoeken. Om deze leerlingen toch zo goed mogelijk in de
schoolkeuze te ondersteunen, hebben we twee zaken besloten:
1. De centrale aanmelding stellen we uit tot de week van 21 tot en met 25 maart
2. De Open Dagen vinden plaats tussen 18 februari en 8 maart 2022 (zie: open dagen) 

voorlichtingsavonden

Op dinsdag 9, donderdag 11, dinsdag 23 en donderdag 25 november 2021 vinden voorlichtingsavonden plaats voor ouders van groep 8. Klik op meer informatie voor de details. 

open dagen

Tussen vrijdag 18 februari 2022 en dinsdag 8 maart 2022 zullen verschillende scholen hun deuren openen voor een open dag. Klik op meer informatie voor de data en tijden! 

aanmelden

De aanmelddagen zijn verplaatst naar de week van 21 tot en met 25 maart 2022 op de school van voorkeur. Klik op meer informatie voor de details over de wijze van aanmelden en het tijdpad van het aanmeldproces.

Het stappenplan

1. Samenstellen advies

1. samenstellen advies

De school voor primair onderwijs stelt een schooladvies samen.

2. Oudergesprekken

2. Oudergesprekken

Het schooladvies wordt besproken met de ouders, die het overstapdossier vervolgens voor gezien ondertekenen

3. Het oriënteren

3. Het oriënteren

De leerlingen en hun ouders nemen kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de diverse opleidingen binnen de scholen voor vo.

4. Het aanmelden

4. Het aanmelden

De aanmelding van een leerling op een van de scholen kent een aantal spelregels.

5. Behandeling aanmelding

5. Behandeling aanmelding

De vo-school neemt de aanmelding in behandeling.

6. Het besluiten

6. Het besluiten

De vo-school neemt een besluit over de aanmelding en communiceert over het genomen besluit.

7. Voorbereiden

7. Voorbereiden

De leerling bereidt zich voor op zijn/haar eerste leerjaar in het vo.

Ons verhaal

Je schooltijd is van onschatbare waarde voor je ontwikkeling. Samen met anderen ontdek je wie je bent, waar je interesses liggen, waar je goed in bent. Afgerond met een diploma, als voorbereiding op een succesvolle toekomst.

De grote overstap

Een dag in het leven van

Onze scholen

Onze scholen