MAVO & VMBO

Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. In leerjaar 1 en 2 krijg je veel theorie, maar in klas 3 en 4 komen daar steeds meer praktijkvakken bij.

Het vmbo bestaat uit verschillende niveaus: kader beroepsgerichte leerweg (vmbo-k), basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b), theoretische leerweg (vmbo-t) en gemengde leerweg (vmbo-g). De theoretische en gemengde leerweg worden soms ook wel mavo genoemd. Mavo staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Op de mavo krijg je wel praktische vakken, maar het merendeel zijn theorievakken. Met een mavo-diploma kun je doorstromen naar het mbo of naar de vierde klas van de havo.

Het tempo in de lessen ligt lager dan op de havo. Het vmbo duurt meestal 4 jaar. Het vmbo bereidt je voor op een opleiding in het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Met je mbo-diploma kun je daarna nog naar het hbo.