Ons verhaal

Samenwerken voor goed onderwijs, zo doen we dat

In VO Oosterhout werken alle scholen voor voortgezet onderwijs samen om te zorgen voor passend en goed onderwijs voor alle leerlingen in Oosterhout en de directe omgeving

  • Hanze College
  • Mgr. Frencken college
  • Sint-Oelbertgymnasium
  • Curio effent
  • Praktijkschool De Zwaaikom

Waar nodig en wenselijk zorgen de korte lijnen met de Gemeente Oosterhout voor een goede samenwerking.

Hulp nodig bij de opvoeding of andere vragen? 

Onderwijs voor iedere leerling in Oosterhout

Van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Oosterhout heeft het allemaal! Samen zorgen we ervoor dat we het brede onderwijsaanbod behouden. Hierdoor hebben we de voordelen die een brede scholengemeenschap ook heeft. Maar dan met ieder een eigen karakter. Onze scholen blijven duidelijk herkenbaar en hebben ieder een uitgesproken profiel en eigen doelgroep.

Het doel van de samenwerking

Met de samenwerking zorgen we er samen voor dat leerlingen drempelloos doorstromen naar een vervolgopleiding. Of voor een soepele overstap naar een andere middelbare school, wanneer er zich problemen voordoen tijdens de schoolperiode van leerlingen.

Doordat de lijntjes tussen onze scholen kort zijn, worden problemen snel opgelost. Iedere school heeft zijn eigen kracht. In plaats van te concurreren, gebruiken we elkaars kwaliteiten en vullen we elkaar aan. Dit is in het voordeel van onze leerlingen. Zij hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om een vak op een hoger niveau te volgen.