HAVO

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs.

Op de havo krijg je voornamelijk theoretische vakken, zoals Nederlands, Engels en wiskunde. In de bovenbouw kies je voor één van de vier profielen: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij, cultuur en maatschappij.

Op de havo wordt theorie behandeld en wat je er mee kunt in de praktijk. De havo duurt meestal 5 jaar. Als je de havo succesvol afrondt met een diploma kun je doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Of je kan overstappen naar het vijfde jaar van het atheneum.