VWO

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Op het vwo krijg je voornamelijk algemene theorievakken, zoals bijvoorbeeld Nederlands, Engels en wiskunde. Het vwo is opgedeeld in het gymnasium en atheneum. Het grootste verschil is dat je op het gymnasium een paar vakken extra krijgt: klassieke culturele vorming, Latijn en Grieks. In de bovenbouw van het vwo kies je voor één van de vier profielen: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij, cultuur en maatschappij.

De snelheid waarmee de stof op het vwo wordt behandeld ligt hoog. De opleiding duurt meestal 6 jaar. Je leert dus veel. Als je het vwo succesvol afrondt met een diploma kun je doorstromen naar de universiteit.