Aanmelden

Tijdpad aanmelding

dinsdag 26 en donderdag 28 maart – Centrale aanmelddagen voor leerlingen op de school van keuze. Zie de website van de school voor data en tijden.

vrijdag 29 maart – Formele aanmelddatum

Bijlagen: aanmeldformulieren

Klik hier voor het aanmeldformulier voor St. Oelbert Gymnasium, Hanze College, Mgr. Frencken College en Curio effent

Klik hier voor het aanmeldformulier voor praktijkschool De Zwaaikom

Klik hier voor het Uniform Adviesformulier