Aanmelden

Tijdpad aanmelding

dinsdag 7 en donderdag 9 maart – Centrale aanmelddagen voor leerlingen op de school van keuze. Zie de website van de school voor data en tijden.

vrijdag 10 maart – Formele aanmelddatum

woensdag 17 mei – Uiterlijke datum waarop ouders en bericht krijgen of de aangemelde leerling is aangenomen of afgewezen

woensdag 31 mei – Uiterlijke einddatum aanmelding na heroverweging schooladvies.

Bijlagen: aanmeldformulieren

De aanmeldformulieren voor schooljaar 2023-2024 volgen.