Aanmelden

Tijdpad aanmelding

dinsdag 7 en donderdag 9 maart – Centrale aanmelddagen voor leerlingen op de school van keuze. Zie de website van de school voor data en tijden.

vrijdag 10 maart – Formele aanmelddatum

woensdag 17 mei – Uiterlijke datum waarop ouders bericht krijgen of de aangemelde leerling is aangenomen of afgewezen

woensdag 31 mei – Uiterlijke einddatum aanmelding na heroverweging schooladvies.

Bijlagen: aanmeldformulieren

Klik hier voor het aanmeldformulier voor St. Oelbert Gymnasium, Hanze College, Mgr. Frencken College en Curio effent

Klik hier voor het aanmeldformulier voor praktijkschool De Zwaaikom

Klik hier voor het Uniform Adviesformulier