Aanmelden

Tijdpad aanmelding

dinsdag 26 en donderdag 28 maart – Centrale aanmelddagen voor leerlingen op de school van keuze. Zie de website van de school voor data en tijden.

vrijdag 29 maart – Formele aanmelddatum

dinsdag 2 april – bericht van vo naar po met overzicht aangemelde leerlingen

2 t/m 5 april – po en vo wisselen gegevens uit via OSO

vrijdag 7 juni – bericht van toelating door vo naar ouders / verzorgers

Bijlagen: aanmeldformulieren

Klik hier voor het aanmeldformulier

Klik hier voor het Uniform Adviesformulier