Aanmelden

Tijdpad aanmelding

De aanmelddata zijn aangepast i.v.m. de huidige situatie rondom corona. Hieronder staan de nieuwe data genoemd.

21 tot en met 25 maart – Centrale aanmelddagen voor leerlingen op de school van keuze. Zie de website van de school voor data en tijden.

25 maart – Formele aanmelddatum

26 mei – Uiterlijke datum waarop ouders en bericht krijgen of de aangemelde leerling is aangenomen of afgewezen

8 juni – einddatum aanmelding na heroverweging schooladvies.

Klik hier voor de brief aan ouders/verzorgers voor meer informatie over de wijzigingen rondom de aanmelddagen.

Bijlagen: aanmeldformulieren

Aanmeldformulier VO Oosterhout 2022-2023

Aanmeldformulier De Zwaaikom 2022-2023