Aanmelden

Tijdpad aanmelding

dinsdag 25 maart en woensdag 26 maart 2025 – Centrale aanmelddagen voor leerlingen op de school van keuze. Zie de website van de school voor data en tijden.

vrijdag 28 maart 2025 – bericht van vo naar po met overzicht aangemelde leerlingen

28 maart t/m 4 april 2025 – po en vo wisselen gegevens uit via OSO

maandag 12 mei 2025 – bericht van toelating door vo naar ouders/verzorgers

woensdag 18 juni 2025 – kennismakingsmiddag leerlingen

Downloads

Klik hier voor het aanmeldformulier

Klik hier voor het Uniform Adviesformulier

Klik hier voor het volledige tijdpad